Türkiye Cumhuriyeti

Stuttgart Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Nitelikli Yerel Uzman Alim İlani , 21.10.2016

T.C. Stuttgart Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği’nde, NİTELİKLİ YEREL UZMAN PERSONEL istihdam edilecektir. Yerel uzmanın görevleri temel olarak, Ataşeliğimizin görev alanına giren konularda raporların hazırlanmasında, fuar ve tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesinde, firmaların ticari ve ekonomik konularda bilgilendirilmesinde, yerel kurumlarla kurulacak ilişkilerde ve firma eşleştirilmesinde, yazışmaların ve ofis ile ilgili işlerin yürütülmesinde Ataşeye yardım etmek, Ataşeliğin telefon ve diğer araçlarla dahili ve harici irtibatını sağlamak, randevuları düzenlemek, yazıları hazırlamak, dökümantasyon yapmak, ziyaret ve iş görüşmesi yapmak üzere gelen ziyaretçilere yardımcı olmak, ayrıca Ataşe tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek olarak tanımlanabilir.

A) ARANACAK ŞARTLAR

1) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

2) Alanında tecrübe sahibi olmak.

3) Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe ile tercihen İngilizce bilmek.

4) Akademik nitelikte araştırma yapma ve rapor hazırlama yeteneğine sahip olmak.

5) Bilgisayar (özellikle ofis programları) kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

6) Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak.

7) Çalışma şartlarının gerektirdiği bedensel ve zihinsel yeteneklere sahip olmak.

8) Görev yapılan ülkenin vatandaşlığına veya oturma ya da çalışma iznine sahip olmak.

9) Türk uyruklu adayın erkek olması durumunda askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak.

10) Sabıka veya adli sicil kaydı olmamak.

 

B) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Başvuru dilekçesi

2) Kimlik belgesi örneği

3) Diploma örneği

4) Güncel özgeçmiş

5) 2 adet fotoğraf

6) Varsa referans mektubu


C) BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Başvuru sonrasında nitelikleri uygun bulunan adaylara sınav günü bilahare bildirilecek olup, kurulacak komisyon sınavı yazılı veya sözlü olarak gerçekleştirecektir.

Sınavda Almanca, İngilizce  ve Türkçe bilgisi ve genel kültür, genel ticaret ve ekonomi ile ilgili konular yer alacaktır.

İlanda belirtilen nitelikleri haiz olan ve Nitelikli Yerel Uzman olarak Ataşeliğimizde istihdam edilmek isteyen kişilerin dilekçe ve eki yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte 24/10/2016 - 24/11/2016

tarihleri arasında;

1) Ataşeliğimize şahsen başvurarak veya,

2) "Handelsabteilung des Türkischen Generalkonsulats, Willy-Brandt-Str. 50, D-70173 Stuttgart“ adresine posta yoluyla veya,

3) “stuttgart@ekonomi.gov.tr“ adresine e-posta,

yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.