Türkiye Cumhuriyeti

Stuttgart Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun , 15.12.2011

Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanarak 22 Kasım tarihinde TBMM’ne sunulan

“Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 29 Kasım 2011 tarihinde

TBMM Genel Kurulunda kabulü ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmasını

müteakip, 6252 Kanun numarasıyla 15 Aralık 2011 tarih ve 28143 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.