Stuttgart Atatürkçü Düşünce Derneği Cumhuriyet Bayramı Etkinliği Konuşması

M. Türker ARI 05.11.2011

Sayın Baden-Württemberg Eyaleti Başbakan Yardımcısı Dr. Nils Schmid,


Sayın Bayan Tülay Schmid,


Sayın Başkan Gönül Köksal,


Aramıza Türkiye’den katılan Değerli Konuklar,


Sevgili Dostlar,


 


Her şeyden önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum.


 


Aufgrund der hohen Anzahl der türkischen Gäste, werde ich meine Rede auf Türkisch halten. Ich bitte darum, dass die türkischen Gäste ihren deutschen Sitznachbarn die Übersetzung zuflüstern.


 


Bu vesileyle, terörist saldırılar sonucunda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır; Van / Erciş depreminde keza hayatını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimiz ve halkımız, depremin açtığı yaraları sarmak için dünya çapında seferber olmuş durumdadır. Sizlerden gelen yardım teklifleri için de buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum.


 


 


Bu yıl, Cumhuriyetimizin ilanının 88. yılını kutlamaktayız. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, Stuttgart Başkonsolosluğumuzun görev bölgesi olan Württemberg’in hemen her şehrinde, Türk insanı tarafından yapılan kutlamalar büyük bir coşkuyla devam etmektedir. Bu coşku, yurtdışında da olsa, ana vatanımızdan binlerce kilometre uzakta da olsa, Türk insanının Cumhuriyetimizin değerlerine büyük bir sevgi ve bağlılıkla sahip çıktığının en güzel göstergesidir. Bu manzara, aynı zamanda, büyük fedakârlıklarla, kanla, gözyaşıyla kurulan Cumhuriyetimizin toplumumuzda sağlam temellerinin bulunduğuna işaret etmektedir. 


 


Başkonsolosluk olarak, Cumhuriyetimizin 88. yılını 29 Ekim günü Stuttgart’ta verdiğimiz Resepsiyonla kutladık. Yaklaşık 850 konuğumuz aramızdaydı. Baden-Württemberg Hükümeti’ni Başbakan Yardımcısı Dr. Nils Schmid temsil etti. Bugüne kadar ilk kez Baden-Württemberg Hükümeti Başbakan Yardımcısı düzeyinde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonumuzda temsil edildi. Alman konuklarımızın sayısı da geçtiğimiz yıllara göre artış gösterdi.


 


Bütün bu gelişmelerin, ulu önder Atatürk’ün bize armağan ettiği güzel Türkiye’mizin bugün gerek bölgesinde, gerek dünya politikasında sahip olduğu temel değerlerle geldiği aşamanın bir kanıtı olduğunu düşünüyorum.


 


88 yıl önce, Türk milleti, Atatürk’ün önderliğinde insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla, bağımsızlık mücadelesinde eşsiz bir zafer elde etmiştir. Cumhuriyet’in kurulmasıyla da, kendi devletinin yegâne sahibi olmuş, bence, Türk halkı adeta taçlandırılmıştır. Çanakkale’de askeri dehasını somut olarak ortaya koyan Mustafa Kemal’in gösterdiği olağanüstü liderlik sayesinde adeta bir destan yazan Türk insanı, I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarına katlanmamış, Kurtuluş Savaşımız sayesinde kendi geleceğini kendisinin belirleyeceğini ilan etmiştir. Kurtuluş Savaşı’nda Türk insanının verdiği mücadele, dünyaya adeta bir haykırış niteliğindedir.   


 


Mustafa Kemal Atatürk, yeni kurulan Türk Devleti’nin modern ve sağlam temeller üzerinde gelişmesini hedeflemiştir. Bu nedenle, Laiklik, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik ve Devrimcilik, Devletin pozitif hukuk ve çağdaş bir yaklaşımla idare edilmesini sağlayan temel ve sarsılmaz ilkeler olarak benimsenmiştir. Bu ilkeler, o dönemdeki koşullar dikkate alındığında, gününe göre fevkalade ilerici ve yenilikçi görüşlerdir. Türk toplumu da bu ilkelere sahip çıkmış ve ülkemizi her daim geliştirme amacında olmuştur. Bugün de, çocuklarımıza aydınlık ve müreffeh günler bırakmak bence hepimizin temel görev ve sorumluluğudur.


 


Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bize armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni konu ederken, silah ve daha sonraki dava arkadaşlarını unutmamak gerekir. Atatürk, tüm yurtta heyecan, birlik ve dayanışma yaratmıştır. Bugün Almanya’da yaşayan Türk toplumunun da farklı düşüncelerde de olsa, birlik ve dayanışmaya ihtiyacı vardır.


 


Görev bölgemizde bu birlik ve dayanışmanın sağlanmış olduğunu görmek bana mutluluk vermektedir. Milli Mücadelede Türk insanı, ülkenin birlik ve beraberliği için bir araya gelmiş, farklılıkları zenginlik olarak değerlendirmiş ve aynı dava etrafında birleşerek, omuz omuza mücadele etmiştir. Erzurum ve Sivas Kongreleri’nin fotoğrafları aslında bu dayanışmanın fotoğraflarıdır. Sunucu Utku Erişik de bunu sunumunda gayet epik bir üslupla anlatmıştır. Sonuçta, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Modern Türkiye’nin kurulması bir tesadüf değildir. Arkasında, akılcı, gerçekçi, uygarlıkçı ve ilerici fikri temeller ve bu anlayışı benimseyen üstün nitelikleri haiz bir kadro bulunmaktadır. Bu kadro halkın desteğini kazanmış, halktan bağımsız herhangi bir mücadelenin başarısız kalacağını zamanında görmüştür.     


 


Değerli Konuklar,


 


Cumhuriyetimizin 88. Yılını idrak ettiğimiz bu dönemde, Türkiye barış ve istikrar içinde yaşamaktadır. Ülkemiz, gerek bölgesinde, gerek dünya sahnesinde sorunlara çözüm üreten bir ülke konumundadır. Sizler, Almanya’da yaşayan Türkler olarak ana vatanınızla ne kadar gurur duysanız yeridir. Türkiye’nin gelmiş olduğu bu seviyede, kuşkusuz yurtdışında yaşayan Türk insanının da payı büyüktür. 


 


Tarihin en köklü uluslarından biri olarak, her yıl büyük gurur ve coşkuyla kutlamakta olduğumuz Cumhuriyetimizi, yetişmekte olan yeni nesillerle birlikte, daha nice seneler medeni değer, kurum ve ilkeler doğrultusunda Atatürk’ün açtığı yolda hep birlikte geliştireceğimiz kuşkusuzdur.
Dünyada birçok istikrarsızlığın ve ekonomik krizlerin yaşandığı bu dönemde ülke ve milletimizin başarıları önemli, ancak  daha da ileriye götürülmeye muhtaçtır. 


 


Bugün ülkemiz, yaklaşık 750 milyar Dolarlık Gayri Safi Milli Hasılası ve alım gücü endeksine göre kişi başına 12 bin Dolara yaklaşan milli gelirle dünyanın 16. büyük ekonomisidir. Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesinin kurduğu G-20’nin üyesi olan Türkiye, ekonomisiyle birçok ülkeye kıyasla daha güçlü, sağlam ve istikrarlıdır. Birlikte çalışarak ulaştığımız bu durum Türk insanı için gurur kaynağıdır.


 


Ülkemiz, 75 milyonluk genç ve dinamik nüfusu, gelişen üretimi, sanayisi ve altyapısıyla dünyanın en hızlı büyüyen 2. ekonomisi haline gelmiştir. Yaş ortalamasının 28 olduğu genç ve dinamik ülkemiz geleceğe umutla bakmaktadır.


 


Dünyanın da yakından takip ettiği gibi, ülkemizin her alanda kaydettiği gelişme, çevremizde değişim isteyen halklar için bir ilham kaynağı haline getirmiştir. Ancak, ülkemizin “model” olma gibi bir iddiası bulunmamaktadır. Her ülke, kendi geleceğini kendisi şekillendirecektir.


 


Ancak, bu noktada unutulmaması gereken bir husus, milletlerin tarih sahnesindeki başarılarının ortak hedefler etrafında birlik ve beraberlik içerisinde ne ölçüde kenetlenebildikleriyle doğru orantılı olmasıdır. Tıpkı, ülkemizin Milli Mücadele döneminde olduğu gibi.


 


Bizler geçmişimizi, tarihimizi iyi öğrenip daha güzel bir geleceği tesis etmek amacındayız. Esasen göstermekte olduğumuz bu hassasiyet hepimizin çocuklarımıza ve bizden sonraki nesillere karşı da ortak bir ödevidir.


 


Ülkemizin ekonomik açıdan büyümesinde, kültür mirasını ve zenginliğini Avrupa’da ve diğer kıtalarda da sürdürmesinde, biraz önce değindiğim gibi, yurtdışında yaşayan Türk insanının katkısı büyüktür. Tarihi, siyasi ve kültürel açılardan derin bağlarımızın olduğu Almanya ile dostluğumuzun pekişmesinde burada yaşayan siz değerli Türk insanının çabalarını takdir ediyoruz.


 


Bu yıl, aynı zamanda ülkemizden Almanya’ya İşgücü Göçü’nün 50. yılını kutlamaktayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün 21 Eylül 2011 günü ziyaret ettiği Baden-Württemberg Eyaleti’nde 50. yıl kutlamaları hemen hemen her yerleşim merkezinde yapılmaktadır. Baden-Württemberg Eyalet Hükümeti, Sayın Başbakan Kretschmann’ın bizzat katıldığı bir törenle 20 Ekim 2011 günü 50. yılı kutlamıştır. Almanya’daki Türk insanı 1961’den günümüze büyük gelişme göstermiştir.


 


Bugün buradaki çocuklarımız daha eğitimli ve başarılıdır. Bugün çocuklarımız mühendis, avukat, doktor, bilim adamı olarak hayata atılmaktadır. Ancak, bu yetmez. Eğitim kilit rol oynamaktadır. Almanya’da eğitimli bir Türk kuşağı yetişmesi için sorumluluğumuz büyüktür. Herkesin bu sorumluluğun bilincinde olması gerektiğini düşünüyorum.


 


Eğitim, Başkonsolosluğumuzun en öncelikli konusudur.


 


Cumhuriyetimiz eğitimli, dünyayı izleyen, akıllı ve kendiden sonraki neslin de eğitimli olması gerektiğini düşünen kadrolar tarafından kurulmuştur.


 


Değerli Konuklar,


 


Bu sözlerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları vatan yapan tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.


 


Bu vesileyle ayrıca, Kurban Bayramınızı kutluyor, hepinize sağlık ve başarılar diliyorum.


Atatürk

Pazartesi - Cuma

08:30 - 16:30

(Konsolosluk işlemleri: 09:00-14:00)
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
6.1.2021 AFC Resmi Tatili - (3 Kutsal Kral)
2.4.2021 AFC Resmi Tatili - Paskalya
5.4.2021 AFC Resmi Tatili - Paskalya
13.5.2021 Ramazan Bayramı 1. Günü
13.5.2021 AFC Resmi Tatili - Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
24.5.2021 AFC Resmi Tatili - Küçük Paskalya
3.6.2021 AFC Resmi Tatili - Yortu Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı 1. günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 AFC Resmi Tatili - Azizler Yortusu