Ludwigsburg'ta ödül töreni-Preisverleihung in Ludwigsburg

M. Türker ARI 11.05.2011
Kısa konuşmamı Türkçe ve Almanca yapacağım. O nedenle çeviriye sanırım gerek kalmayacak.

Ich werde eine kurze Rede auf Türkisch und auf Deutsch halten. Daher denke ich, dass wir keine Übersetzung brauchen.

Baden-Württemberg Eğitim Bakanlığı’nın değerli yetkilileri,
Sayın Schmiedel,
Sayın Belediye Başkanı,
Saygıdeğer LUTEV üyeleri,
Değerli Hanımefendiler, Beyefendiler,
Sevgili Öğrenciler, Değerli Basın Mensupları,

Sehr geehrte Vertreter des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg,
sehr geehrter Herr Schmiedel,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Mitglieder des Vereins Türkischer Elternbeiräte in Ludwigsburg,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Damen und Herren von der Presse,

Yine güzel bir vesileyle toplanmış bulunuyoruz. Bu defa başarıyı teşvik etmek için bir aradayız. Aramızda başarılı öğrencilerimiz var. Tabiatıyla bu başarının ne şekilde elde edildiğini bilmemiz gerekir. Bu nedenle, öğrencilerimizi ve velilerini başarı hikâyelerini en geniş şekilde duyurmalarını rica ediyorum.

Heute sind wir erneut aus einem schönen Anlass zusammengekommen. Dieses Mal möchten wir Erfolg fördern und ehren. Unter uns befinden sich erfolgreiche Schülerinnen und Schüler. Natürlich sollten alle wissen, wie sie so erfolgreich geworden sind. Deshalb bitte ich alle Schüler und Schülerinnen und deren Eltern darum, ihre persönlichen Erfolgsgeschichten weiter zu erzählen und bekannt zu machen.

Ama şunu biliyorum: Bugün ödül vereceğimiz öğrenciler, her şeyden önce Baden-Württemberg eğitim sisteminin sunduğu fırsatları iyi değerlendirmişlerdir. Sosyal ortamda, arkadaşlarıyla iyi ilişkiler içindedirler. Öğretmenleriyle iyi iletişim kurmuşlardır. Derslerini iyi çalışmışlardır. Anne babaları, onlarla yakından ilgilenmişlerdir. Akşamları erken yatmışlardır….!!! Çantalarını kendileri hazırlamışlardır…..!!! Mutlaka Kahvaltı yaparak okula gitmişlerdir…!!!

Aber ich weiß natürlich auch, dass die Schülerinnen und Schüler, die wir heute ehren, die Möglichkeiten und Chancen des baden-württembergischen Bildungssystems genutzt haben. Sie sind in ihr soziales Umfeld eingebunden und haben gute Freunde. Sie haben guten Kontakt zu ihren Lehrern und sie haben fleißig und viel gelernt. Sie wurden von ihren Eltern immer unterstützt und gefördert. Sie sind abends früh schlafen gegangen…!!! Sie haben ihre Schultasche selbst gepackt…!!! Und sie haben bestimmt auch gefrühstückt, bevor sie in die Schule gegangen sind…!!!

Bugün aramızda bulunduğunuz için sizlere müteşekkirim. Sevincimizi paylaşıyorsunuz.

Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Sie teilen unsere Freude.

Değerli Konuklar,

Devletimiz tarafından Başkonsolosluğumuz nezdinde görevlendirilen 149 Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri Öğretmeni, 650 ye yakın okulda yaklaşık 17.500 öğrenciye Türkçe ve Türk Kültürü Dersi vermektedir.

Liebe Gäste,

Die von unserem Land entsandten 149 (einhundertneunundvierzig) Lehrkräfte für türkischen muttersprachlichen Unterricht arbeiten an rund 650 Schulen in Württemberg und unterrichten etwa 17.500 (siebzehntausendfünfhundert) Schülerinnen und Schüler.

T.C. Stuttgart Başkonsolosluğu olarak Türkçe ve Türk Kültürü derslerine çok büyük önem vermekteyiz. Çocuklarımızın Alman okullarında Almanca ve İngilizce`nin yanında aldıkları Türkçe dersi, küresel dünyada çocuklarımızın çok dilli ve çok kültürlü yetişmeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Çocukların anne ve babalarından dolayı sahip oldukları dilsel potansiyelin, okullarda dil eğitimi sayesinde geliştirilmesi, onların çok dilli, çok kültürlü ve sorumlu bireyler olarak yetişmeleri demektir. Birden fazla dille iletişim kurabilen insanlar, genelde farklı toplum ve kültürlere de açık olurlar. İnsanın konuştuğu ilk dil, yani ana dili, başka dilleri öğrenmenin temelini oluştur. Bir çocuk ilk konuştuğu dile ne kadar hâkimse, diğer dilleri de o kadar rahat öğrenir. Çocuklar rahatlıkla aynı zamanda birkaç dille büyüyebilirler. Çocuğun gelişimi açısından etkili olanlar etrafındaki ilgili dili konuşan ve bu dili gündelik hayatta kullanan kişilerdir. Çok dillilik çocuk için bir zenginliktir ve farklı yaşam tarzları ve değerlerini gösterir. Çocuklar farklı kültürlerin özelliklerini tanıyarak, birbirlerini kabul edip birbirlerine saygı göstermeyi öğrenirler.

Das Türkische Generalkonsulat in Stuttgart misst dem türkischen muttersprachlichen Unterricht eine große Bedeutung bei. Der türkische Unterricht, den unsere Kinder neben Deutsch und Englisch erhalten, ist für ein mehrsprachiges und interkulturelles Heranwachsen in unserer globalen Welt sehr wichtig. Das sprachliche Potenzial, das unseren Kindern von ihren Müttern und Vätern in die Wiege gelegt wurde, wird durch die sprachliche Bildung an den Schulen erweitert. Unsere Kinder wachsen als mehrsprachige, interkulturelle und verantwortungsvolle Menschen auf. Menschen, die mehr als eine Sprache sprechen sind im Allgemeinen auch für verschiedene Gesellschaften und Kulturen offen. Die erste Sprache, die ein Mensch spricht - seine Muttersprache - bildet die Grundlage für das Erlernen weiterer Sprachen. Je besser ein Kind seine Muttersprache spricht, desto leichter erlernt es auch andere Sprachen. Kinder wachsen ohne Probleme mehrsprachig auf. Für die Entwicklung eines Kindes sind die Menschen in seinem direkten Umfeld und deren Sprache besonders prägend. Mehrsprachigkeit ist eine Bereicherung für jedes Kind und bedeutet, unterschiedliche Lebensweisen und Werte zu kennen. Kinder lernen die Besonderheiten unterschiedlicher Kulturen kennen und auch, einander zu akzeptieren und zu respektieren.

Bugün burada ödüllendirmek üzere bir araya geldiğimiz çocuklar; okullarında gösterdikleri başarılardan dolayı ödül almaya hak kazanmışlardır. Ancak bu çocukların bir özelliği daha var: Bu çocuklarımız, ana dillerini de iyi biliyorlar. Görülüyor ki; anadili bilmek, Türkçe dersine katılmak, Almancayı öğrenmenin, derslerinde başarılı olmanın önünde bir engel değildir.

Die Schülerinnen und Schüler, die heute mit Preisen ausgezeichnet werden, erhalten diese Preise für ihren schulischen Erfolg. Aber es gibt noch eine weitere Besonderheit: Alle diese Schüler sprechen gut Türkisch. Das zeigt: die eigene Muttersprache zu können, am muttersprachlichen Unterricht teilzunehmen oder gut Deutsch zu sprechen ist kein Hindernis für schulischen Erfolg.

Ödül alan tüm öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutlarım. Onların başarılarına katkılarından dolayı öğretmenlerine ve velilerine en içten duygularımla teşekkür ederim.

Bu başarıların bundan sonra da devam etmesini dilerim.

Abschließend möchte ich allen Schülerinnen und Schülern, die heute einen Preis erhalten, herzlich zu ihrem Erfolg gratulieren. Mein Glückwunsch gilt gleichermaßen ihren Lehrern und Eltern, die ebenfalls zu diesem Erfolg beigetragen haben. Ich wünsche allen Preisträgern auch weiterhin viel Erfolg!

Atatürk

Pazartesi - Cuma

08:30 - 16:30

(Konsolosluk işlemleri: 09:00-14:00)
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
6.1.2021 AFC Resmi Tatili - (3 Kutsal Kral)
2.4.2021 AFC Resmi Tatili - Paskalya
5.4.2021 AFC Resmi Tatili - Paskalya
13.5.2021 Ramazan Bayramı 1. Günü
13.5.2021 AFC Resmi Tatili - Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
24.5.2021 AFC Resmi Tatili - Küçük Paskalya
3.6.2021 AFC Resmi Tatili - Yortu Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı 1. günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 AFC Resmi Tatili - Azizler Yortusu